Συμπλήρωσε τα κουτία με κατάλληλους αριθμούς ώστε το άθροισμα όλων των γραμμών, στηλών και διαγωνίων να είναι αυτο που έχεις επιλέξει

Μαγικά Τετράγωνα