Όταν το παιδί σας αρπάζει τα παιχνίδια των άλλων παιδιών

Όταν το παιδί σας αρπάζει τα παιχνίδια των άλλων παιδιών…

  • Διδάξτε του ποιες είναι οι αποδεκτές κοινωνικές συμπεριφορές. Βοηθήστε το να χρησιμοποιεί λέξεις για να διαπραγματεύεται με δίκαιη μέθοδο το μοίρασμα των παιχνιδιών.

  • Επιβάλτε του την λογική συνέπεια των πράξεών του (π.χ. να μπει δεύτερο στη σειρά προτεραιότητας για το παιχνίδι).

  • Ενθαρρύνετέ το όταν χρησιμοποιεί λόγια για να διεκδικήσει ένα παιχνίδι.