Το παιδί σας δυσκολεύεται να σας αποχωριστεί

Όταν το παιδί σας δυσκολεύεται να σας αποχωριστεί  πρέπει:

  • Να διαθέτετε  5-10 λεπτά στο παιδί σας χωρίς άγχος.

  • Να φεύγετε αμέσως και χωρίς καθυστέρηση όταν έχετε αποχαιρετήσει το παιδί σας με ένα φιλί.