Τα παιδιά σας είναι θορυβώδη φασαριόζικα

Όταν τα παιδιά σας είναι θορυβώδη  φασαριόζικα:

  • Θεσπίστε το νόμο ότι μόνο ήρεμες φωνές μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

  • Δώστε περισσότερες δραστηριότητες με μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

  • Ενθαρρύνετε τα παιδιά όταν συμπεριφέρονται σωστά.

  • Προσφέρετε υλικά και δραστηριότητες που έχουν ενδιαφέρον για τα παιδιά.

  • Υπενθυμίστε τους πως αν τα επισόδεια ξανασυμβούν, θα πρέπει να επιλέξουν μια ήσυχη δραστηριότητα με την οποία θα ασχοληθούν μόνα τους.