7:00-16:00
 
Υποχρεωτικό πρόγραμμα (8.30 – 14.00)

Το ωράριο λειτουργίας του Νηπιαγωγείου είναι διευρυμένο και περιλαμβάνει  το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, εμπλουτισμένο με ποικίλες παιδαγωγικές δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στην ηλικία των παιδιών, υπό την καθοδήγηση έμπειρων και ευαισθητοποιημένων νηπιαγωγών.

Επιμηκυμένο πρόγραμμα – Φύλαξη (14.00 – 15.00)

Το επιμηκυμένο πρόγραμμα ή φύλαξη, σας δίνει τη δυνατότητα είτε να παραμένει το παιδί σας περισσότερες ώρες στο Βρεφονηπιακό Σταθμό των Σχολείου μας και να ασχοληθεί με παιχνίδι, κουκλοθέατρο, παιδαγωγικές ασκήσεις.

Τα παιδιά που ακολουθούν το επιμηκυμένο πρόγραμμα ή τη φύλαξη, σιτίζονται με  φρέσκο, καθημερινό φαγητό από αγνά υλικά, το οποίο μαγειρεύεται με ιδιαίτερη φροντίδα στο εστιατόριο του Βρεφονηπιακού Σταθμού μας. Το μενού διανέμεται κάθε μήνα στους γονείς.