Συνεργασία – Επικοινωνία Σχολείου και Οικογένειας

Τo Σχολείο μας  πιστεύει ότι η οικογένεια και το σχολείο είναι οι πιο σημαντικοί και καθοριστικοί παράγοντες που επιδρούν άμεσα στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. Για να εξελιχθεί όμως το παιδί και να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, υπεύθυνη και ελεύθερη, πρέπει το σχολείο και η οικογένεια να ακολουθήσουν μια ενιαία παιδαγωγική φιλοσοφία και αντίληψη κι έναν παράλληλο κώδικα επικοινωνίας.

   Η παραπάνω φιλοσοφία στοχεύει στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ σχολείου-γονέων-νηπίων και στη διαμόρφωση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης, κατανόησης, σεβασμού και αποδοχής ώστε να εκφράζονται και να ικανοποιούνται οι ανάγκες όλων και ο χρόνος που περνούν μαζί παιδιά και γονείς, παιδιά και νηπιαγωγοί, να είναι χρόνος δημιουργίας, χαράς και ευχαρίστησης. 

   Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς διανέμεται στους γονείς φυλλάδιο γνωριμίας μέσα από το οποίο γίνεται μια πρώτη γνωριμία και επαφή των γονέων και του σχολείου σε θέματα που αφορούν την οικογενειακό τους ιστορικό, την προσωπικότητα του παιδιού τους και τη θέλησή τους ή όχι για συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

   Επιπλέον στον τομέα της επικοινωνίας με τους γονείς το σχολείο, αναγνωρίζοντας τη ζωτική σημασία της αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ σχολείου – οικογένειας και ανταποκρινόμενο στα ωράρια των γονέων, προσφέρει τη δυνατότητα συχνών επαφών μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων, όχι μόνο κατά τη διάρκεια πρωινών συναντήσεων, αλλά και απογευματινών σε ωράριο που να εξυπηρετεί τους γονείς.

  Στις συναντήσεις μας οι γονείς μετά την ενημέρωσή τους λαμβάνουν «Δελτίο Αξιολόγησης», έχοντας μια πλήρη διαμορφωμένη εικόνα για την πρόοδο των παιδιών τους. Τέλος στο site του Σχολείου υπάρχει διαμορφωμένη κατηγορία με ερωτήσεις των γονέων απέναντι σε προβλήματα συμπεριφοράς και διαπαιδαγώγησης που αντιμετωπίζουν με τα παιδιά τους, στην οποία δίνεται γρήγορη και άμεση ανταποκρινόμενη απάντηση.