Διαδραστικοί Πίνακες στο Νηπιαγωγείο

Στο σημερινό σύγχρονο νηπιαγωγείο, που αποτελεί την πρώτη εκπαιδευτική βαθμίδα στη σχολική ζωή του παιδιού,  το Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο « Η Κιβωτός» από το 2014, έχουν εισάγει τους διαδραστικούς πίνακες στα τμήματα των νηπίων του σχολείου μας, ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, που χρησιμοποιείται στα περισσότερα ευρωπαϊκά νηπιαγωγεία, το οποίο γίνεται το δεξί χέρι της νηπιαγωγού και ταυτόχρονα μαγνητίζει την προσοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθιστώντας το μάθημα ιδιαίτερα ευχάριστο και δημιουργικό. Τα παιδιά με τη βοήθεια της αφής δημιουργούν σχήματα, ζωγραφίζουν, αντιστοιχίζουν και συγκρίνουν μεγέθη, σχηματίζουν εικόνες, συνθέτουν παραμύθια, γράφουν αριθμούς και γράμματα με μοναδική ευκολία. Με τον τρόπο αυτό, οι έννοιες που διδάσκονται γίνονται ιδιαίτερα ελκυστικές και αποκτούν μεγάλο ενδιαφέρον, οι επεξηγήσεις γίνονται πιο αποτελεσματικές, τα κίνητρα για μάθηση αυξάνονται και η συμμετοχή των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία γίνεται αυτομάτως πιο ενεργή. Οι νηπιαγωγοί έχουν στη διάθεσή τους απεριόριστο οπτικό υλικό, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ποικίλους τρόπους στο μάθημα των ελληνικών αλλά και των αγγλικών, όπως γράμματα, αριθμούς, μουσικά όργανα, μέσα συγκοινωνίας, ζώα και φυτά, τα οποία προβάλλονται ζωντανά στην επιφάνεια του διαδραστικού πίνακα και συνοδεύονται από τους δικούς τους ήχους. Τα παιδιά, μέσα από το διαδραστικό πίνακα αυξάνουν την προσήλωσή τους στο μάθημα, καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και την αυτοπεποίθησή τους, αναπτύσσουν την κοινωνικότητα και επικοινωνία τους, μαθαίνουν να σκέφτονται, να εκτιμούν, να ελέγχουν και να καταλήγουν στα δικά τους συμπεράσματα. Οι διαδραστικοί πίνακες χρησιμοποιούνται και στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών με άριστα αποτελέσματα.