Οι δραστηριοτητές μας

 Η εκπαίδευση γίνεται με βάση συγκεκριμένες μεθόδους (βιωματική διδασκαλία, projects, επίδειξη, ανάθεση δραστηριοτήτων, πρακτική εξάσκηση, κτλ), σε ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα, με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και διαφοροποιημένη ανάλογα με τις εποχές και τους μήνες. Στόχος μας είναι η επίδραση με συγκεκριμένο τρόπο στη σκέψη, στο χαρακτήρα και στη σωματική αγωγή του ατόμου. Από τεχνικής πλευράς, με τη διαδικασία της εκπαίδευσης αποκτώνται συγκεκριμένες γνώσεις, αναπτύσσονται δεξιότητες και ικανότητες και διαμορφώνονται αξίες (ηθική, ειλικρίνεια, ακεραιότητα χαρακτήρα, αίσθηση του δικαίου, αφοσίωση, επαγγελματισμός, υπευθυνότητα, κτλ).