Δράσεις

Συμμετοχή των μαθητών του Νηπιαγωγείου στον Μαθητικό Διαγωνισμό, με θέμα «Μνημεία Πολιτιστικής και Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Κλιματική Αλλαγή».

Ο διαγωνισμός αυτός αφορά τη διασφάλιση του δικαιώματος των νέων γενιών να απολαμβάνουν την πολιτιστική κληρονομιά αλώβητη από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Οι μαθητές μας ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερη ευαισθησία και φαντασία στο διαγωνισμό αυτό και ευχαριστήθηκαν τη συμμετοχή τους.