Να τους αναδιατάξεις από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο. Το μόνο πράγμα που καθορίζεις σε κάθε κίνησή του είναι πόσοι αριθμοί θ’ αντιστραφούν (ξεκινώντας από τ’ αριστερά).

Tο παιχνίδι της αντιστροφής

Eπιλέξτε από ποιά θέση αριστερά θέλετε να γίνει η αναστροφή των αριθμών: