Σκέψου έναν αριθμό απο το 1 έως το 100 και κλίκαρε ποιό είναι το αντίστοιχο υπόλοιπο στην διαίρεση με το 3, το 5, και το 7

Μαντέβει αριθμούς

To υπόλοιπο της διαίρεσης του μυστικού αριθμού με το 3 είναι :


To υπόλοιπο της διαίρεσης του μυστικού αριθμού με το 5 είναι :


To υπόλοιπο της διαίρεσης του μυστικού αριθμού με το 7 είναι :