Οδηγίες στο Μαντέβει αριθμούς

Θα καταφέρεις να φθάσεις να σκεφτείς έναν αριθμό απο το 0 έως το 100 που να μην μπορεί να τον βρεί το PC...;

Το παιχνίδι είναι πολύ παλιό έχει μαθηματική σκέψη και οι αριθμοί 1-2-4-8-16-32-64 παίζουν καθοριστικό λόγο ......