Οι Πύργοι του Hanoi στην Κιβωτό

Οι Πύργοι του Hanoi

Μπορείτε να παίξετε.

Victory!

Συγχαρητήρια τα κατάφερες! .

με πλήθος δίσκους.