Πόσα δάκτυλα έχουν οι εικόνες.

Πρόσθεση με δάκτυλα