Για να κερδίσεις πρέπει να χρησιμοποίησεις το πολύ 4 κάρτες και να τελειώσεις όλες τις δικές σου

Domino