Να βρείτε πόσες βούλες έχει η πασχαλίτσα.

Πόσα βούλες έχει

Προσέξτε και επιλέξτε το κατάλληλο αριθμό