Να βρείτε πόσα Μπαλόνια εμφανίζονται στην εικόνα.

Πόσα είναι τα Μπαλόνια

Προσέξτε και επιλέξτε το κατάλληλο αριθμός