Να βρείτε ποιό χρώμα απο τα Μπαλόνια Συνεχίζει το Μοτίβο.

Πώς Συνεχίζει το Μοτίβο

Προσέξτε και επιλέξτε το κατάλληλο χρώμα