Να βρείτε ποιό χρώμα απο τα Μπαλόνια είναι το Στενότερο.

Στενότερο Μπαλόνι

Μετρήστε και επιλέξτε κατάλληλα τα χρώματα