Να βρείτε ποιό χρώμα απο τα Μπαλόνια είναι το Πλατύτερο.

Πλατύτερο Μπαλόνι

Μετρήστε και επιλέξτε κατάλληλα τα χρώματα