Να βρείτε ποιό χρώμα απο τα Μπαλόνια είναι το Κοντύτερο.

Κοντύτερο Μπαλόνι

Μετρήστε και επιλέξτε κατάλληλα τα χρώματα