Σύρτε στο μεγαλύτερο τα κουτιά κατά μέγεθος.

Από τον μεγαλύτερο στον μικρότερο