Σύρτε από τον μεγαλύτερο στον μικρότερο.

Από τον μεγαλύτερο στον μικρότερο

Επιλέξτε κατάλληλα τους αριθμούς