Σύρτε από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο.

Από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο

Επιλέξτε κατάλληλα τους αριθμούς