Να βρείτε τι έφεραν τα ζάρια.

Τα ζάρια

Προσέξτε και επιλέξτε το κατάλληλο αριθμό