Να βρείτε ποιό χρώμα απο τα Μπαλόνια είναι τα Λιγότερα.

Λιγότερα Μπαλόνια

Μετρήστε και επιλέξτε κατάλληλα τα χρώματα