Να βρείτε ποιό χρώμα απο τα Μπαλόνια είναι τα Περισσότερα.

Tα Περισσότερα Μπαλόνια

Μετρήστε και επιλέξτε κατάλληλα τα χρώματα