Να βρείτε ποιό χρώμα Μπαλονιών είναι Μονός.

Μονά μπαλόνια

Προσέξτε και επιλέξτε το κατάλληλο χρώμα