Να βρείτε ποιό χρώμα απο τα Μπαλόνια είναι το Μακρύτερο.

Μακρύτερο Μπαλόνι

Μετρήστε και επιλέξτε κατάλληλα τα χρώματα